Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, identifikační číslo 28291549 (dále jen správce). Kontaktní e-mail info@muurikka.cz Správce nejmenoval pověřence pro zpracování a ochranu osobních údajů.

 2. Osobním údajem se rozumí informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat přímo či nepřímo konkrétní fyzickou osobu.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonický a e-mailový kontakt, identifikační čísla, daňová identifikační čísla, čísla účtu a historie objednávek, údaje zaznamenané Google Analytics (používáme pouze standardní nastavení).

 4. Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovat z těchto důvodů:
   a) Plnění smlouvy mezi vámi a námi podle GDPR čl. 6 odst. 1 písmene b)
   b) Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů například dotaz na spokojenost s nakoupeným zbožím či jednání o smlouvě na základě dotazu
   c) Zpracování nezbytné pro dodržení našich zákonných povinností

  Účelem zpracování osobních údajů je:
  Realizace objednávky, práv a povinností plynoucích ze smlouvy mezi vámi a námi. Bez zpracování osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit. (4a)
  Komunikace a realizace opatření před nebo po uzavření smlouvy na vaši žádost např. dotazy nebo informace z formulářů na webu, týkající se zboží, způsobu realizace objednávky, reklamací, výměny či odstoupení od smlouvy nebo náš dotaz na spokojenost se zaslaným zbožím (4b)
  Základní analytické účely (4b)
  Předkládání dokladů v rámci výkonu zákonných povinností a práv (4c)

 5. Pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, jakmile začnete stránky používat. Cookies zpracováváme pro účely zajištění lepšího provozu a analytické účely. Jestliže se sledováním cookies nesouhlasíte, jednoduše je vypněte přímo ve vašem prohlížeči. Také třetí strany jako například Google nebo Facebook mohou díky propojení s našimi stránkami na našem webu používat soubory cookies.

 6. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálními rozhodování ve smyslu GDPR čl. 22

 7. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat zaměstnanci správce a zaměstnanci přepravců/výdejní služby, poskytovatelé hostingu, účetního systému .Dále Seznam, Google, Twitter, Facebook.

 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 9. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, tedy po dobu nutnou k výkonu práv a povinností a uplatnění nároků vyplývající za smluvního vztahu mezi vámi a správcem.

 10. Vámi poskytnuté osobní údaje z poptávkových, kontaktních nebo dotazovacích formulářů budou zpracovány po dobu jednání o smlouvě, maximálně však 1 rok.

 11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 12. Subjekty poskytující osobní údaje mají níže uvedená práva popsaná v uvedených v čl. GDPR:
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu, doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

 13. Odesláním objednávky nebo jakéhokoliv formuláře na našem e-shopu potvrzujete, že jste seznámen a přijímáte tyto podmínkami ochrany osobních údajů.

 14. Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.